Приемни денови

Приемен ден на наставниците

учебна 2015/2016 година

Име и презиме Ден Час
1.    Иванка Мишевска Понеделник 11:10- 12: 00
2.    Васка Трајановска Вторник 09:30- 10:30
3.    Милорад Васиќ Петок 09:30- 10:15
4.    Гордана Ангелова Понеделник 12:00- 12:30
5.    Виолета Ризовска Среда 13:30- 14:00
6.    Иво Скилевски Понеделник 13:30- 14:00
7.    Марија Ризова Понеделник 08:45- 09:20
8.    Ружица Димоска Понеделник 09:30- 10:15
9.    Вида Спасовска Петок 09:30- 10:30
10. Емилија Дамјановиќ Понеделник 12:00- 13:00
11. Елица Трајковска Петок 13:30- 14:00
12. Симе Симовски Понеделник 12:00- 12:30
13. Никола Стојковски Вторник 11:20- 12:00
14. Виолета Ристовска Вторник 13:30- 14:00
15. Гордана Костовска Среда 12:45- 13:15
16. Весна Малинова Понеделник 11:20- 12:00
17. Петре Миленков Петок 10:25- 11:00
18. Маријана Дејковска Вторник 12:00- 12:30
19. Дивна Мицкова Гаврилова Понеделник 10:30- 11:00
20. Борка Србова
21. Даниела Чекова
Среда 12:00- 12:30
22. Зорица Петкова Среда 12:00- 12:30
23. Eлена Думиќ
24. Христина Бојковска
Понеделник 10:45-11:20
25. Викторија Даниловска Вторник 08:40- 09:25
26. Спироска Стојка Петок 08:40- 09:25
27. Биљана Лукешевиќ Вторник 10:45-11:20
28. Весна Скилеска Вторник 11:20- 12:00
29. Натали Кочоска Среда 11:20- 12:00