Спорт

Спортски активности во училиштето
Во училиштето се реализира училишен спорт во соработка со Општина Ѓорче Петров.Во спортските активности се опфатени ученици од шесто до девето одделение.Постои лига која ја сочинуваат неколку спортови:
-кошарка(мала и голема)
-одбојка женски (мала и голема)
-фудбал
-футсал
-шах
-пинг понг
-тенис

Натпреварите се одржуваат спред однапред направен распоред даден од општината.Натпреварите се играат за бодови и на крајот има награди за освоено прво,второ и трето место.